top of page

image.png

 De Dans tussen Schaduw en Licht

Overlevingsstrategieën

 

 

WORKSHOP 3

11-12 mei 2024

Dag 1: Duik in de Diepte; de Overlevingsstrategieën van het Schaduwkind

Doel:

  • Diepgaand begrip van de zelfbeschermingsstrategieën die het Schaduwkind ontwikkelt en hoe deze strategieën het gedrag en de besluitvorming in het volwassen leven beïnvloeden.

 

Activiteit:

  • De verschillende strategieën aan de hand van terugkomende problemen leren kennen.

  • Kennismaking met: Werkelijkheidsverdringing, Projectie en Slachtofferschap, Perfectionisme, Schoonheidswaan, en Erkenningsverslaving, Streven naar Harmonie, Je te veel aanpassen, Helperssyndroom, Machtsstreven, Controle, Aanval en Tegenaanval, Ik blijf kind, Vluchten en je Terugtrekken, Vermijden, Verslaving, Narcisme, Vermomming

  • Familie Opstellingen - Door reflectie, discussie en interactieve oefeningen worden deelnemers aangemoedigd om de oorsprong en impact van deze overlevingsstrategieën in hun eigen leven te verkennen.

 

Dag 2: Het schaduwkind in relaties

Doel:

  • Het 'schaduwkind' in ons speelt een grote rol in liefdesrelaties. Dit verborgen deel, gevormd door vroegere kwetsuren, beïnvloedt onze reacties en verwachtingen. Onbewust zoeken we vaak partners die deze onverwerkte emoties spiegelen, waardoor conflicten en misverstanden ontstaan. Bewustwording hiervan kan leiden tot diepere verbinding en genezing.

Activiteit

  • Emotionele Rollenspellen: Deelnemers bootsen in paren een belangrijke persoon na, spelen een interactie uit hun leven en bespreken daarna gevoelens en inzichten. Dit bevordert het inzicht in emotionele patronen.

  • Het Levenslijn Project: Deelnemers tekenen een levenslijn, duiden belangrijke momenten aan, en delen deze met de groep. Dit stimuleert zelfinzicht en wederzijds begrip.

 

Samenvatting:

Ontdek hoe zelfbescherming van 'schaduwkind' het gedrag van de volwassene beïnvloedt. Rollenspel en levenslijnen onthullen emotionele patronen, verbeteren begrip en verbinding in relaties door bewustwording en verwerking van vroege kwetsuren.

bottom of page