top of page

Je bent hier: Home / Werkmiddelen

Werkmiddelen 

Vele wegen leiden naar Rome” en het ene mens heeft soms meer baat bij de ene therapievorm dan bij een andere. We werken daarom eclectisch, d.w.z.: er staan ons verschillende werkmethodes ter beschikking. Hier volgen een paar van de belangrijkste:​

 • Werken in groepen: In groepen leer je o.a. om hulp te vragen, om te confronteren en feedback te geven. Maar ook hoe je grenzen te bewaken en je te openen, te luisteren en je kwetsbaar op te stellen. Je leert je projecties te herkennen en anderen te helpen, of om geholpen te worden. Je leert het systeem te herkennen waarin jij je momenteel bevindt. 

 • Werken met innerlijke kindOns innerlijke kind is de optelsom van alle inprentingen uit onze kindertijd. Vooral negatieve en pijnlijke ervaringen hebben zich hardnekkig vastgezet in ons onderbewustzijn. Als volwassene kunnen die ons hinderen bij het ontplooien van ons volledig potentieel, en bepalen onbewust hoe we relaties aangaan en onderhouden. Dit deel heet het schaduwkind.

 • The Power of the heart: The Power of the Heart brengt de kracht, de wijsheid, de liefde en de intelligentie van ons hart op een volkomen vernieuwende wijze onder de aandacht. Wat hebben Paulo Coelho, Isabel Allende, Eckhart Tolle, Deepak Chopra en Maya Angelou met elkaar gemeen? Ze onderkennen de noodzaak van het luisteren naar je hart. Auteur Baptist de Pape sprak met hen en nog vele anderen. Hij creëerde een boek met een verrassende wetenschappelijke en spirituele onderbouwing dat aan het begin staat van een onstuitbare internationale beweging: laat je hart je gids zijn. Vind je ware potentie en je geluk, leef dichter bij je intuïtie. Coelho, Allende, Tolle, Chopra en Angelou inspireren.

 • 3 Daagse Intensives: De Intensive is zowel een oude als een nieuwe werkvorm. Er wordt je een periode van 3 dagen en nachten aangeboden, waarin de dagelijkse beslommeringen en voortdurende stress opgeheven worden, om in rust en in stilte met hoogste concentratie en overgave de wortels van je bestaan te onderzoeken en zo tot je bron terug te keren. Wanneer je geest niet meer wordt afgeleid door de buitenwereld, richt hij zich op het eigen Zelf. Pas dan is hij in staat, om de barrières en blokkaden te overwinnen die hem afsnijden van de innerlijke bron, jouw hart. De intensive kan individueel of als paar genomen worden.

 • Lichaamswerk: Grounding – Core- en Bio-energetica (John Pierrakos & Alexander Lowen) – Ademwerk (holotroop ademen naar Stanislav Grov). 

 • Jaarprogramma 2024 - De Dans van Licht en Donker: Onze workshops bieden een reis van innerlijke transformatie. Beginnend bij de ontdekking van het innerlijke kind, omarmen we de schaduwaspecten van onze psyche door regressie-, adem- en schaduwwerk. We leren energetische blokkades herkennen en familiepatronen begrijpen via holotroop ademen, familieopstellingen en genogrammen. Door het verkennen van de invloed van het 'schaduwkind' op ons volwassen zelf, gebruiken we rollenspel en levenslijnen om gedragspatronen te onthullen en relaties te verrijken. We gaan nog dieper door te leren luisteren naar ons lichaam, de kunst van aanraking en de rol van seksualiteit te integreren. Het pad leidt ons naar het bewust worden van ons Lager Zelf, Hoger Zelf en Masker, en we gebruiken intuïtie om negativiteit te overstijgen. Uiteindelijk leren we onze realiteit bewust te scheppen, leven in hartcoherentie en staan we authentiek in het leven, geleid door ons hart en onze ziel, om met integriteit en volledigheid te leven.

 • De Zes Karakterstructuren: De karakterstructuren maken deel uit van een Bio-energetische benaderingswijze van Alexander Lowen, gebaseerd op de karakterologie van Wilhelm Reich. Hij borduurt verder op typologieën van Freud. 

 • Familieopstelling naar Hellinger: De werkwijze van Hellinger is die van het zogenaamde “systemisch” werken. Therapeuten of coaches die “systemisch” werken, trachten om, middels het opstellen van iemands systeem van herkomst, niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daarbij te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen. 

 • Inner Voice Dialogue (Hal en Sidra Stone): Contact, brieven en gesprekken met het Innerlijke Kind. Werken met de Kritische Stem en de Schaduw en andere persoonlijkheden. 

 • Regressie: Door terugvoering naar de kindertijd kunnen we delen daarvan herbeleven. Zo worden we ons bewuster van de pijn van toen en kunnen die vervolgens gaan loslaten. Deze pijn voerde n.l. tot de karakterstructuur die ons gevangen houdt in een eindeloze herhaling van onze kindertijdproblemen. Vaak wordt onze partnerkeuze en omgang met de partner door deze patronen bepaald. 

 • EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (afk.) is een officieel erkende therapeutische methode, die voornamelijk wordt toegepast bij mensen met een posttraumatische stressstoornis(PTSS). Deze therapie is ontwikkeld door Francine Shapiro en bestaat sinds het eind van de jaren '80. 

 • Meditatie: In stilte contact maken met het Hoger Zelf om inspiratie en oplossingen te vinden voor de eigen problemen. 

 • Channelen: Het waarnemen en uitdrukken van innerlijke leiding en boodschappen. 

 • Geleide fantasiereizen: Een mogelijkheid om met onderbewuste voorstellingen en beelden in contact te komen en hiermee te werken. 

 • Dromen: Tijdens het proces wordt er aandacht besteed aan de dromen, om de inhoud en lessen hiervan beter te begrijpen en toe te kunnen passen.

 • Boeken: Als voorbereiding op en tijdens een intensiv werken we met boeken die tijdens het individuele proces kunnen helpen. Zie de website Boeken.

bottom of page