top of page

Je bent hier: Home / Wat is Hartspraak?

Wat is Hartspraak?

 

‘Hartspraak’ is een fascinerend begrip dat meteen een wereld van betekenis oproept. Hoewel het woord Hartspraak in het Nederlands niet een gangbaar woord is, weet het intuïtief een brug te slaan tussen 'hart' en 'spraak,' tussen innerlijke ervaring en externe expressie. Het lijkt een samensmelting van twee werelden die vaak als afzonderlijk worden beschouwd: de emotionele en de rationele, het gevoel en het woord.

In traditionele therapieën en communicatievormen is 'spraak' vaak een vehikel van het intellect. We analyseren, bespreken, argumenteren. Maar het woord 'hart' roept een geheel andere dimensie op. Het verwijst naar emoties, intuïties, en diepgewortelde gevoelens die vaak ongrijpbaar blijven in conventionele gesprekken. Het hart wordt vaak gezien als de bewaarplaats van onze meest authentieke zelf; het is waar liefde, verdriet, vreugde en angst samenkomen in hun meest ongefilterde vorm.

Hartspraak suggereert een soort communicatie die veel verder gaat dan de gebruikelijke uitwisseling van ideeën en informatie. Het lijkt te pleiten voor een dialoog waarin het emotionele en het intellectuele elkaar niet uitsluiten maar versterken. In zekere zin kun je het zien als een pleidooi voor een meer holistische, geïntegreerde benadering van menselijke interactie. Het is een roep om het hart te laten spreken, niet alleen in de zin van het uiten van emoties maar ook in het luisteren met empathie en openheid.

Als je vanuit je hart spreekt, wordt elke conversatie een mogelijkheid tot heling. De woorden krijgen de kracht om barrières te doorbreken, om het ongezegde zichtbaar te maken, en om ruimte te creëren voor authenticiteit. Hartspraak zou een methode kunnen zijn waarbij gesproken woorden worden geïnfuseerd met emotionele intelligentie. Het stelt ons in staat om met elkaar in contact te komen op een niveau dat het oppervlakkige ver overstijgt.

Ook maakt het begrip Hartspraak nieuwsgierig naar ethische dimensies. Wanneer we spreken vanuit het hart, wat betekent dat dan voor onze verantwoordelijkheid tegenover elkaar? Misschien biedt het een pad naar een meer compassievolle, begripvolle manier van zijn, een communicatievorm die actief streeft naar harmonie en gezamenlijk begrip, in plaats van competitie en overtuiging.

In een tijd waarin menselijke interacties vaak worden gemedieerd via schermpjes en algoritmes, waarin taal gereduceerd kan zijn tot platte tekst en oppervlakkige emoji's, biedt het idee van Hartspraak een uitnodiging om dieper te graven, om rijker en vollediger mens te zijn in hoe we communiceren en verbinden. Het is een oproep tot een revolutie in intermenselijk begrip, een nieuwe taal die ieder van ons kan leren spreken als we maar bereid zijn om te luisteren—echt te luisteren—naar de roep van het hart.

ooo

Wij hopen dat Hartspraak inzicht en heling geeft aan iedereen die zijn innerlijk kind wil leren kennen, liefhebben en helen. Je wordt uitgenodigd om in te stappen vanuit de plek waarin jij je op dit moment, in het hier en nu, bevindt. Daarin is alles goed, alles welkom in welke fase van je groei en ontwikkeling je ook bevindt.

 

We werken in de workshops altijd intuïtief en flexibel; dat betekent dat wat het onderwerp van een weekend ook is, je ten alle tijden jouw thema, vragen en problemen en ervaringen kunt inbrengen.

 

Interpreteer de tekst van de volgende workshops dus niet als een vaststaand gegeven, maar als een leidraad voor ontwikkelingsprocessen. We delen samen over alle ervaringen in elke workshop en beginnen elk weekend met een ronde om te horen hoe het met iedereen gaat en waar iedereen staat in zijn of haar proces.

bottom of page