top of page

Je bent hier: Home / Intensives / Partner Intensive

PARTNER INTENSIVE 

"Van elkaar houden, zonder jezelf te verliezen" 

 

 

De intensive-methode is een werkvorm om de partners een tijd aan te bieden, waarin de dagelijkse beslommeringen en voortdurende stress even opgeheven worden, om zo in rust en stilte, met de hoogste concentratie en overgave, de wortels van de relatie te onderzoeken en zo tot de fundamenten ervan terug te keren. Denk b.v. aan de rol die de familiegeschiedenis speelt in je huidige relatie. We houden ons bezig met hoe jij je als kind ontwikkeld hebt. Welke conclusies heb je vroeger getrokken uit negatieve en traumatische ervaringen en hoe beïnvloeden deze onbewust jouw denken, voelen en handelen tot op de dag van vandaag?

 

De intensive biedt de gelegenheid om de relatie te onderhouden, te verdiepen en te vernieuwen. Juist in tijden dat er geen directe crisis voor handen is, kan werken aan de relatie toekomstige crises verhinderen en er voor zorgen dat het samenzijn nu met meer plezier, intimiteit en groei geleefd wordt. 

 

Vele paren kwamen naar Martien toe, toen ze een scheiding nog als enige uitweg uit de gemeenschappelijke crisis, problemen, stagnaties en ruzies zagen. Anderen hoopten op een "renaissance" van hun relatie. De  redenen om aan een partner-intensive deel te nemen verschillen per paar natuurlijk, maar er worden ook gemeenschappelijke vragen zichtbaar die bij bijna alle paren terugkomen, bijvoorbeeld:

 

  • Hoe kun je na jaren van samenzijn en samenleven er voor zorgen dat je liefdesleven, romantiek, erotiek, passie, verliefd zijn, je verbonden voelen, in leven blijven en door kunnen groeien i.p.v. af te sterven en te verkommeren?

  • Wat kunnen we doen als jij of jouw partner op iemand anders verliefd geworden is?

  • Hoe behoud jij jouw gevoel van onafhankelijkheid en vrijheid binnen een vaste relatie?

  • Wat kan seksualiteit nog meer zijn dan een lichamelijke behoefte die bevredigd moet worden? Wat te doen als de seksualiteit verkommert?

  • Welke rol spelen vrienden en vriendinnen in jullie relatie?

  • Hoe behoud je het evenwicht tussen beroeps– en privéleven?

  • Welke rol spelen kinderen in je relatie?

  • Hoe ga je om met het verlies van een kind?

  • Hoe kun je op een “gezonde” manier ruzie maken?

Verschillende aanpak

Bij het ene paar moet soms meer op het innerlijke kind gefocust worden, bij het andere paar juist meer op de verschillende rollen die de partners in de relatie spelen. Daardoor worden de blokkades en misverstanden in de communicatie zichtbaar en oplosbaar. Deze komt weer op gang en de partners zien nieuwe aspecten van zichzelf en de ander. Zodoende komt de erotiek opnieuw vrij, omdat men elkaar weer met nieuwe ogen gaat zien. Dit herstelt vaak de seksuele relatie. 

De partners besluiten aan het einde van hun intensive binnen de relatie verschillende dingen te gaan veranderen. De belangrijkste conclusie voor verandering is, dat de relatie zelf in de afgelopen jaren nooit een hoge prioriteit had. De kinderen, het werk, de carrière, de opleiding en vele andere bezigheden hebben voorrang gehad. Dat een relatie ook onderhoud en verzorging nodig heeft, is voor de meeste paren iets nieuws. 

Na de individuele sessies vindt 's avonds een partnersessie plaats. Hier kan gewerkt worden aan bestaande conflicten en/of de ontdekkingen. De uitkomsten van de voorafgaande sessies kunnen met elkaar gedeeld worden.

Na elke sessie ben je weer met jezelf alleen, om je ervaringen te verwerken, door er b.v. over te schrijven of te schilderen. We ontdekken, dat de relatieproblemen een spiegel van de eigen verdrongen zelven zijn, dat het gemeenschappelijk hieraan werken je weer dichterbij elkaar brengt en dat de communicatie (en hierdoor ook de liefde) weer opent. 

bottom of page