Bildschirmfoto 2021-06-21 um 12.07.14.png

Je resources in de relatie

 

Workshop 6:

12-13 november 2022

 

 

Hoe ziet een gelukkige relatie er eigenlijk uit?

Verliefdheid versus liefde: verliefdheid heeft maar een klein raakvlak met het gevoel van liefde. Verliefd zijn wordt in wezen gekenmerkt door lichamelijke gewaarwordingen: Hartkloppingen, vlinders in je buik en een sterk fysiek verlangen naar de andere persoon. Liefde wordt gekenmerkt door een hoge mate van verantwoordelijkheid voor de partner en door een hoge mate aan authenticiteit. Andere onmisbare kenmerken van een gelukkige relatie zijn waardering, tederheid, je samen verheugen, empathie en de acceptatie van andermans minder sterke kanten.

Als je je in positieve zin verantwoordelijk voelt voor je partner, wil je dat hij zich goed voelt en zal je je best doen om hem/haar niet te kwetsen. Je behandelt je partner met respect, tederheid en waardering. Wat verantwoordelijkheid niet betekent, is dat je alles voor je partner doet en jezelf daarbij vergeet. Integendeel, verantwoordelijkheid betekent ook dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen wensen en behoeften en deze openlijk kenbaar maakt. Want alleen zo krijgt mijn partner de kans om mij met hetzelfde respect en dezelfde waardering te behandelen

 

De affirmatieve acceptatie van de werkelijkheid in een liefdesrelatie is een houding die zijn wortels heeft in het Boeddhisme en die de laatste 20 jaar in toenemende mate is geïntegreerd in de psychotherapie.

Resources:

  1. Ik kan alleen problemen oplossen die ik als zodanig erken.

  2. Het accepteren van een realiteit brengt ontspanning - weerstand daarentegen veroorzaakt spanning

  3. Versterk je volwassen zelf

  4. Twee waarnemingsposities

  5. Maak onderscheid tussen feiten en interpretaties

  6. Argumenten in plaats van buikgevoelens

  7. Geweldloze communicatie

Intro Workshop  Workshop 1   Workshop 2   Workshop 3   Workshop 4   Workshop 5  Workshop 6