top of page

Je bent hier: Home / Intensives /

5 DAGEN

INTENSIVE

 

De "intensive" is een door Martien Janssen ontwikkelde 5 daagse individuele werkmethode, bestaande uit coaching, lichaamsgericht psychotherapeutisch en spiritueel-psychologisch werk. Deze vijfdaagse intensives vinden bij hem thuis plaats. De intensive is bedoeld voor mensen die iets anders nodig hebben dan een conventionele en langdurige psychotherapie en die gebruik willen maken van de in de stilte en rust gevonden eigen spirituele kracht. 

In de afgelopen 30 jaren beleefden meer dan 200 mensen uit Nederland, Duitsland, België, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en Thailand een 5 daagse intensive bij Martien. Ongeveer een derde daarvan waren paren. De leeftijd van de deelnemers (-sters) varieerde van 16 tot 84 jaar. 

De mensen die naar een intensive komen:

 

 • Zijn soms in een levenscrisis, soms ingeleid door een scheiding of het verlies van een geliefd mens of kind, of door de vaststelling van een ernstige ziekte, het verlies van een baan. 

 • bevinden zich bijv. in een overgang van de ene levensfase naar een andere (midlife crisis, het eind van een langere relatie, het laatste kind verlaat de ouderlijke woning, pensionering, etc.) 

 • zijn bezig de balans van hun leven op te maken, om in aansluiting hierop samen met andere familieleden een werkelijk, liefdevol en vergevend afscheid te kunnen nemen.

 • staan voor een belangrijke keuze: bijv. een antwoord vinden op vragen zoals “zullen we gaan samenwonen?” “…trouwen?”, “… een baby krijgen?”, “… van job veranderen?”, etc.

 • bevinden zich soms in een langere relatie die niet meer iunctioneert: problemen hebben de overhand genomen, de seksualiteit, intimiteit en verliefdheid zijn verloren gegaan; men heeft het gevoel de ander niet meer te kunnen bereiken, etc. 

 • willen zich op een intensieve manier bezighouden met thema's zoals: “Wat is mijn levensopgave?”, “Wat zijn mijn kwaliteiten?”, “Wat is er nog meer als werk, familie en hobby's?” 

 • willen graag bepaalde hardnekkige gewoonten of blokkaden, angsten of weerstanden doorwerken en/of overwinnen. 

WERKMIDDELEN

“Vele wegen leiden naar Rome” en het ene individu heeft soms meer baat bij de ene therapievorm dan bij een andere. In de individuele/partner sessies werken we eclectisch, d.w.z.: er staan ons verschillende werkmethoden ter beschikking. Hier volgen een paar van de belangrijkste:

 • Helend Schrijven: Na de individuele sessie schrijf je je ervaringen op om zo bewuster te worden van het gebeuren en dit te verwerken. Ook leer je dialogen met het innerlijke kind te schrijven om zijn wonden te helen.

 • Lichaams– en/of ademwerk: Grounding – Core- en Bio-energetica (John Pierrakos & Alexander Lowen) – Ademwerk (holotroop ademen naar Stanislav Grov).

 • Werken met het Schaduwkind en het Zonnekind (Naar Stefanie Stahl): Leer je schaduwkind kennen met zijn negatieve overtuigingen en help dit kind weer tot het zonnekind te transformeren dat het ooit was.

 • De zes Karakterstructuren: een bio-energetische benaderingswijze, die gebaseerd is op de karakterologie van Wilhelm Reich en Alexander Lowen. Hij borduurt verder op typologieën van Freud. Het herkennen van de karakterstructuur kan helpen de eigen patronen en die van de partner beter te begrijpen en op te lossen.

 • Familieopstelling: Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die is ontwikkeld door de Duitser Bert Hellinger. De werkwijze van Hellinger is die van het zogenaamde “systemisch” werken. Therapeuten of coaches die “systemisch” werken, trachten om, middels het opstellen van iemands systeem van herkomst, niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

 • Inner Voice Dialogue (Hal en Sidra Stone): Contact, brieven en gesprekken met het innerlijke kind. Werken met de Kritische Stem en de Schaduw en andere sub-persoonlijkheden. Als volwassen reageert vaak onbewust het kind op de signalen van onze partner op de signalen van onze partner. Het herkennen hiervan helpt de eigen verantwoording voor wat er in de relatie gebeurt te vergroten.

 • Regressie: Door terugvoeren naar de kindertijd kunnen we delen daarvan herbeleven, worden we ons bewuster van de pijn van toen en kunnen die vervolgens gaan loslaten. Deze pijn voerde n.l. tot de karakterstructuur die ons gevangen houdt in een eindeloze herhaling van onze kindertijdproblemen. Vaak wordt onze partnerkeuze en omgang met de partner door deze patronen bepaald.

 • Brainwave Therapy: Door gebruik te maken van bepaalde geluidsfrequenties, kunnen we leren om in een diepe ontspanning en trancebewustzijn te komen. Dit kan ons helpen om geblokkeerde herinneringen vrij te maken en nieuwe mogelijkheden te visualiseren. Vooral een alfa- en theta hersentoestand helpt ons in de helings- en ontspanningspro-cessen.

 • De Fisher Wallace Stimulator® geeft een elektrische impuls die de hersenen stimuleert serotonine en andere neurochemische stoffen aan te maken die nodig zijn voor een gezonde stemming en slaap, terwijl hij ook een kalme hersengolftoestand bewerkstelligt en het "vecht of vlucht" sympathische zenuwstelsel reguleert (zoals blijkt uit gepubliceerde studies). Om depressie en angst te behandelen dragen de patiënten het toestel gedurende 20 minuten, tweemaal per dag - eenmaal 's morgens en eenmaal voor het slapen gaan. Om alleen slapeloosheid te behandelen kan het apparaatje één keer voor het slapengaan gebruikt worden.

 • EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (afk. EMDR) is een officieel erkende therapeutische interventietechniek die voornamelijk wordt toegepast bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze therapie is ontwikkeld door Francine Shapiro en bestaat sinds eind jaren '80.

 • Meditatie: In stilte contact maken met het Hoger Zelf om inspiratie, kracht en oplossingen te vinden voor je problemen.

 • Channelen: Het waarnemen en uitdrukken van innerlijke leiding en boodschappen.

 • Geleide fantasiereizen: geven de mogelijkheid om met onderbewuste voorstellingen, wensen en angsten, in contact te komen en hier mee te werken.

 • Werken met dromen: We krijgen inzicht in onze levensthema's en hoe we hier onbewust mee omgaan door onze droomwereld. Gestalttherapie en een droomdagboek biedt ons hier een mogelijkheid de boodschappen van ons onderbewuste en van onze geestelijke helpers te begrijpen en verstaan.

 • Hartspraak: een combinatie vorm van Geweldloze Communicatie en gesprekken met ons hart: “Geweldloze Communicatie” is een door Marshall Rosenberg ontwikkelde communicatievorm, die juist in relaties kan helpen conflicten op een geweldloze manier op te lossen.

 • Ayurvedische Massage: Er bestaat de mogelijkheid na een inspannende dag heerlijk te ontspannen door Ayurvedische massage te nemen.  De massage sterkt de longen, de inwendige organen en botten; het huidbeeld wordt verbeterd; de jeugdigheid en het concentratievermogen worden bevorderd. Bovendien hebben de Indische planten oliën de eigenschap, de opgeslagen giftstoffen in het lichaamsweefsel op te lossen en af te voeren. Voor mensen met inslaapproblemen is een massage beter dan elke slaappil.

 • Ayurvedische massages worden door Verena Hiddemann (Martiens partner) gegeven en kunnen tijdens of vóór begin van de intensive met haar geboekt worden. De massage duurt 90 minuten.

 

bottom of page