top of page

Je bent hier: Home / Intensives / individuele intensive

INDIVIDUELE INTENSIVE 

 

Oude en nieuwe werkvorm

De Intensive is zowel een oude als een nieuwe werkvorm. Er wordt je een periode van 5 dagen en nachten aangeboden, waarin de dagelijkse beslommeringen en voortdurende stress opgeheven worden, om in rust en in stilte met hoogste concentratie en overgave de wortels van je bestaan te onderzoeken en zo tot je bron terug te keren. Wanneer je geest niet meer wordt afgeleid door de buitenwereld, richt hij zich op het eigen Zelf. Pas dan is hij in staat, om de barrières en blokkaden te overwinnen die hem afsnijden van de innerlijke bron, jouw hart. 

 

Deze vorm is in zoverre „oud" dat hij in vele inwijdingsriten werd gebruikt; door middel van afwisselend alleen- en samenzijn, dromen, mediteren, gespreks- en lichaamswerk en ademtechnieken wordt leven als een intensief wordingsproces ervaren en kan de deelnemer(-ster) op zijn/haar "vision quest" gaan.

 

Je houd je bezig met hoe jij je als kind ontwikkeld hebt; welke conclusies je toen uit negatieve en traumatische ervaringen getrokken hebt en hoe deze jouw denken, voelen en handelen tot op de dag van vandaag onbewust beïnvloeden. 

 

Opbouw intensive

Per dag vinden er twee sessies van 60 en een sessie van 90 minuten plaats. Je gaat op zoek naar de oerpatronen die in de kindertijd ontstaan zijn en die een voortzetting vormen van de geërfde familiegeschiedenis. De ouders gaven (meestal naar eer en geweten en met de beste bedoelingen) de patronen en lessen door die zij van hun ouders geleerd hadden: daaruit leerde je bepaalde negatieve lessen die jouw denken, voelen en handelen tot op de dag van vandaag (onbewust) beïnvloeden. 

 

Tijd alleen

Na elke sessie ben je weer alleen met jezelf, om je ervaringen misschien tijdens een wandeling in het park of in een meditatie op je kamer te verwerken; je schrijft brieven aan belangrijke mensen uit je leven, aan het kind in jou. Elke sessie is een stap dieper in de eigen binnenwereld, die helemaal niet zo angstaanjagend of vervelend is, als je misschien dacht; misschien ben je voor het eerst sinds lange tijd weer alleen met jezelf zonder afleiding van media,  laptop of smartfone, werk of gezin. Dan leer je de verschillende zelven van het eigen "zelf" kennnen: bijvoorbeeld het innerlijke Kind, of de Ouder (Vader of Moeder), de Behager of Pleaser, de Controleur enz. Je maakt contact met toekomstige zelven, die je kunnen helpen je kwaliteiten te manifesteren. In deze ontmoeting met talloze zelven maak je contact met de jouw eeuwige en tijdloze ziel, die zijn eigen realiteit schept via de verschillende zelven.

 

Interesse?

Wil je meer weten over een intensive of wil je een gesprek met een van ons? Maak dan contact met Martien Janssen.

 

bottom of page