top of page

Eva Pierrakos

 

Eva werd 1915 in Wenen als dochter van de bekende Oostenrijkse schrijver Jakob Wasserman geboren. Gedreven door nieuwsgierigheid en een verlangen naar een dieper begrip van haar wereld, begon Eva de gave te ontwikkelen toegang tot haar innerlijke stem te krijgen; in eerste instantie door middel van automatisch schrijven en later in trance te spreken. Na verloop van tijd werd de innerlijke stem de gezaghebbende, inzichtelijke en liefdevolle entiteit als de Padwerk® Gids. Ze streefde de ontwikkeling van haar gave met grote toewijding en doorzettingsvermogen na en leerde te luisteren naar de richtsnoeren en deze op te volgen.  Eva beschouwde het als haar levenstaak, spirituele leiding te geven en mensen te helpen in hun ontwikkeling.

 

Eva kwam naar de Verenigde Staten in 1939 en zette haar werk in New York voort, door Guide sessies te geven en een doorgaande reeks van trance lezingen te houden. Ze was een mooie, bruisende en levendige vrouw met een scherpe intelligentie, die het leven in al zijn aspecten genoot. Ze hield van mensen en dieren en genoot van eten, skiën, zwemmen en dansen.

 

In 1971 trouwde ze met psychiater John C. Pierrakos, een van de oprichters van de bio-energetica en later, Core Energetica. Het energetisch werk werd een essentieel onderdeel van het Padwerk en leverde een grote bijgedragen aan haar expansie.

 

Eva Pierrakos overleed in 1979, met achterlating van een rijke erfenis van meer dan tweehonderd Guide lezingen, twee bloeiende Padwerk centra en duizenden studenten die haar lezingen volgden.

 

x x x

Eva was born in 1915 in Vienna, the daughter of the well-known Austrian novelist Jakob Wasserman. Driven by a private curiosity and a desire for deeper understanding of her world, Eva began to develop the gift of accessing an inner voice, at first through automatic writing and later by speaking in a trance state. In time the inner voice took shape as the authoritative, insightful, and loving persona of the Pathwork® Guide. She pursued the development of her gift with great devotion and perseverance, learning to listen and follow her guidance. Eva considered her ability to give spiritual guidance and to help people in their self-development as her life task.

Eva came to the United States in 1939 and continued her work in New York, giving Guide sessions and an ongoing series of trance lectures. She was a beautiful, vibrantly alive woman with a keen intelligence who enjoyed life in all its aspects. She loved people and animals and enjoyed food, skiing, swimming, and dancing.

In 1971 she married psychiatrist John C. Pierrakos, one of the founders of Bioenergetics and later, Core Energetics. The energetic work became an essential part of the Pathwork and contributed to its expansion.

Eva Pierrakos died in 1979, leaving behind her the rich legacy of more than two hundred Guide lectures, two flourishing Pathwork centers, and thousands of students and followers of the teachings.

bottom of page