top of page

ZOOM & Hartspraak

 

Wanneer je interesse hebt ons via  ZOOM te leren kennen, neem dan per email of telefoon (+49 176 9651 1086) met ons op zodat we een tijd kunnen afspreken voor een ZOOM video-meeting.

 

Over ZOOM bieden de volgende mogelijkheden aan:

 

  1. Kennismaking. Dit eerste contact is gratis en duurt maximaal 30 minuten. (Lonneke & Martien)

  2. Coaching: Sessie duur is 60 minuten. (Martien & Lonneke)

  3. Psychotherapie sessie('s) voor deelnemers van de jaargroep Het innerlijk kind en de liefde en/of Intensives: van 60 minuten.(Martien)

  4. Meditatie's van 10 minuten. (Martien)

 

Verschillen tussen coaching en psychotherapie:

 

  • COACHING: In Wikipedia vond ik een definitie over coaching waarin ik me helemaal kan terugvinden: "Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Mentoraat en training zijn verwante begrippen, maar geen synoniemen. Coaching richt zich op verbetering van de huidige situatie"

 

  • PSYCHOTHERAPIE: De psychotherapie die ik aanbied, is gericht op de behandeling van problemen die hun oorsprong in het verleden hebben. De oorsprong is vaak "vergeten" (onbewust) en leidt tot een overlevingsstrategie (Karakter structuur) die je als kind ontwikkelt. Situaties die voor je als kind onverdraaglijk waren omdat de daaraan gekoppelde pijn, woede, angst, verdriet te groot werden, worden verdrongen (vergeten). De behandeling richt zich op het bewustmaken en doorwerken van de oorzaken die tot het huidige probleem (problemen) geleid hebben.

bottom of page