top of page
vorm en essentie.png

vorm en Essentie

 

Het rigide masker

verloren overgave

 

Workshop 7

12-13 november 2022

 

 

In de kleutertijd ontdekt het kind het thema man-vrouw in een prille vorm. Het meisje wordt vaders prinsesje, het jongetje weet zeker dat hij altijd bij zijn moeder blijft wonen. In volle overgave toont het kind zich aan zijn ouders in zijn levendigheid, het hele lijfje doet hieraan mee. Kwetsingen in deze fase hebben te maken met de vraag vanuit de rigide structuur: durf ik me te openen in een relatie, zowel in intimiteit als in seksualiteit?

Het kind leert zichzelf al aardig kennen in zijn antwoord op deze ervaringen. Hoe het hier van binnenuit mee omgaat, heeft invloed op het fundament van zijn karakterstructuur, met zowel een afdruk in zijn lichaam als in zijn ziel.

  • Iemand met een rigide thematiek is gekwetst in zijn mannelijk of vrouwelijk zelfbeeld. De angst om zich in een relatie volledig te geven, wordt overdekt door minachting, onecht gedrag of controle, soms gekoppeld aan meer oog voor de mooie buitenkant dan voor innerlijke schoonheid. Dit patroon wordt ook wel omschreven als de afstandelijke of terughoudende structuur. Het masker is de beheerste. De transformatie is de jonkvrouw of edelman, weet hebbend van liefde.

 

Ze is zowel moeder als herstelster van antiek porselein. Behalve dat het voldoening geeft, vraagt het ook veel. Ze kan zich op beide terreinen geen fouten veroorloven. Dankzij de boeken over opvoeding volgt ze een strikte gedragslijn naar de kinderen. Nauwgezet houdt ze de lijst bij van mate­rialen die ze bij elke stap in de reparatie gebruikt. Globaal genomen is ze wel tevreden. Alleen die onverwachte dingen iedere dag, waar ze zich van tevoren niet op kan instellen. Een stemmetje in haar hoofd zeurt zacht­jes maar doordringend dat het nog beter moet.

Het laatste levensthema is leren leven met de scheiding van de geslachten. In diepste wezen zet iemand met een rigide karakterstructuur zich uiteen met de betekenis van man of vrouw zijn, de verbinding van tederheid met hartstocht en het zich openen in relatie tot de ander, het loslaten van de regels.

Workshop 1  Workshop 2   Workshop 3   Workshop 4   Workshop 5   Workshop 6  Workshop 7

bottom of page