top of page

 

 

 

 

 

Je eigen waarheid

- Volg je hart want het klopt -

 

Workshop 1

8-9 februari 2019

DURF JOUW WAARHEID TE LEVEN! 

Veel mensen leven vanuit angst, zonder dat ze zich daar in hun dagelijkse leven bewust van zijn. In deze sterk veranderende tijd worden we steeds meer uitgedaagd om met nieuwe situaties om te gaan. Onze angsten komen aan de oppervlakte en kunnen ons hinderen. Dit is een tijd waarin we uitgenodigd worden om trouw te zijn én te blijven aan wat er in ons hart leeft. En wat jouw waarheid daarin is. We worden uitgenodigd om dat wat ons bang maakt, los te laten. Ons hart weet namelijk wat écht is voor ons en wat niet. Als we ons hart volgen, gaan we daadwerkelijk Leven en geven onszelf aan de wereld om ons heen. 

Overleven uit angst komt voort uit het overleven vanuit beperkende gedachten en overtuigingen. Het blijkt moeilijk te zijn om het oude, vaak niet meer passende maar o zó vertrouwde, los te laten. Dit vasthouden aan het oude vertrouwde heeft te maken met dat we ons vaak niet bewust zijn van de illusies die onze gedachten en gedrag bepalen. 

In deze workshop willen we onze angsten in liefde transformeren om dat te gaan doen wat ons hart het liefste wil. We gaan vooral ook kijken waar we in ons beroep, hobby's, relaties en gezin. ons laten leiden vanuit het hart of vanuit de angst en behoefte aan zekerheid en controle. 

Nadat we onze hartenwensen in kaart gebracht en op ons wishboard er een vorm aan gegeven hebben, gaan we ons bezighouden met de 7 wetten van de schepping. Deze wetten zijn universeel en geven ons een stuk gereedschap in de hand om wensen en verlangens te manifesteren en te realiseren. 

bottom of page