tweede jaar

2018 - 2019

Het tweede jaar "The Power of the Heart biedt de mogelijkheid het proces dat je in het eerste jaar begonnen bent nu voort te zetten. Dit jaar is bedoeld voor allen die in het verleden al aan een jaarprogramma hebben deelgenomen.

 

Nu je het afgelopen jaar eerst je schaduwkind leerde kennen met zijn oude, vastgeroeste overtuigingen, met zijn eenzaamheid en pijn, leer je nu het te accepteren, te troosten en lief te hebben; kortom, je begint de wonden van je schaduwkind te helen. Toen ontmoette je je zonnekind; je maakte contact, met je resources, je krachtbronnen en met je diepste hartenwensen. Je zit midden in het proces je niet meer van angsten en behoefte aan controle te laten leiden, die je afhouden je diepste wensen te vervullen. 

Natuurlijk is dit proces nog niet ten einde - je zit er middenin. Het oude en o zo vertrouwde los te laten is geen gemakkelijke opgave. De angst voor het onbekende, voor het nieuwe leven dat we ons wensen, vraagt om een dagelijkse confrontatie met en een constante begeleiding van ons schaduwkind, dat zich keer op keer weer meldt, als je weer in een oud patroon teruggevallen bent. Dat de reis van het oude naar het nieuwe leven niet gemakkelijk zou zijn, is je ondertussen wel duidelijk geworden, denk ik.

 

Natuurlijk heb je in dit intensive jaar in de groep al heel wat bereikt. Oude gevoelens van pijn, woede en verdriet mochten er zijn en kon je met anderen delen. Er was troost en je overwon de schaamte je kwetsbaarheid te laten zien. Momenten van opluchting, liefde en verbinding gaven je de kracht om door te gaan op je weg. Er waren momenten dat je licht zag aan het eind van de tunnel, dat je voelde dat je leven langzaam een wending nam. 

Toch weet je dat veel van wat je geleerd hebt, snel vergeten wordt als je het niet steeds herhaalt. Het is als bij het leren van een nieuwe taal – oefening, praktijk en herhaling baart kunst! Daarom bieden we je in het tweede jaar de mogelijkheid je met twee thema’s dieper te gaan bezighouden. Deze thema’s helpen je jouw veranderingsproces in het hier en nu te verankeren en in de dagelijkse realiteit om te zetten. Deze thema’s zijn: