top of page

Van Zelfontdekking naar Hartspraak

De Ontstaansgeschiedenis

De reis naar zelfontdekking en spiritueel ontwaken is een complexe dans van licht en schaduw, en in mijn geval, begeleid door een rij van vrienden, therapeuten, en spirituele meesters. Centraal in dit alles staat een eeuwenoud Bijbels citaat: "Laat de kinderen bij mij komen., houdt ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij." Hoewel ik als kind die woorden hoorde, begon hun diepere betekenis pas veel later te resoneren, toen ik het pad van innerlijke groei bewandelde en uiteindelijk mijn instituut "Hartspraak" oprichtte.

Mijn eerste kennismaking met de rijkdom van het bewustzijn kwam door mijn ervaringen met LSD in 1970. Dit werd verder uitgediept door de invloed van mijn beste vriend en leraar, Hans Korteweg, kort hierna. Onder zijn begeleiding groeide mijn inzicht in de spirituele dynamieken van het leven. Later, terwijl ik de boeken van Alexander Lowen vertaalde, raakte ik ook beïnvloed door Freud en Wilhelm Reich. Reich leerden me veel over hoe emotionele pijn zich manifesteert in het fysieke lichaam.

Naarmate ik verder ging op dit pad lande ik hierna in de USA en dompelde ik me helemaal in het Padwerk van John en Eva Pierrakos. Ik begon de mediamieke boodschappen van Eva in het Nederlands te vertalen en de betekenis van het hoe en wat van transformatie te ondergaan.

Deze leermeesters hielpen mij mijn emotionele en spirituele zelf te begrijpen en te harmoniseren. Maar het leven, zo onvoorspelbaar als het is, bracht me ook onbeschrijfelijk verdriet: in 1983 verloor ik mijn 4-jarige zoontje. Dit verlies zette niet alleen mijn wereld op zijn kop, maar het was ook een genadeloze confrontatie met mijn eigen Schaduwkind. De pijn was bijna ondraaglijk, maar het leidde me paradoxalerwijs dichter naar mijn Zonnekind, naar een helderder en meer geconcentreerde vorm van liefde en inzicht. Ik vond een partner en levensgezellin Verena die me onvoorwaardelijk ondersteunde en er voor mij en mijn kinderen was.

Naarmate de jaren verstreken, verfijnden de inzichten van John Bradshaw over het innerlijke kind en de differentiatie van Stephanie Stahl tussen het Schaduwkind en Zonnekind mijn werk. In dit spectrum van licht en donker kwamen de leermeesters Joe Dispenza en Eckhart Tolle met hun nadruk op bewuste realiteitscreatie en het belang van leven in het eeuwige 'Nu'.

Binnen het 'Hartspraak' programma ben ik blij en dankbaar voor de inmiddels jarenlange samenwerking en vriendschap met Lonneke van Houten. Samen hebben we kunnen creëren dat ons werk op alle niveaus de afgelopen jaren zo sterk gegroeid is en voortgestuwd werd.

Lonneke heeft met haar kennis over hechting en de invloed van onveilige hechting op een mensenleven, ons werk verrijkt en levert met haar boek en werk rondom ‘Het Hechtingsplan' een belangrijke bijdrage aan onze missie om relaties vanaf de geboorte liefdevol te koesteren. Lonneke’s werk binnen haar praktijk met methoden als EFT en trauma-verwerking door EMDR, visualisatie en daarnaast begeleiding richting bewustzijnsontwikkeling, sluiten naadloos aan bij de principes van Hartspraak.

Onze samenwerking versterkt de reis van zelfontdekking en bevordert een ruimte waarin verbinding en liefde centraal staan. We delen een visie om iedereen uit te nodigen voor een wereld gebaseerd op het 'Nu', in liefde en verbinding.

Begin dit jaar, 2023, werd mijn leven abrupt onderbroken door een plotselinge bradycardie, een ernstige hartconditie. Deze schokkende ervaring was een luide waarschuwing van mijn lichaam, een roep om dieper te luisteren naar de subtiele signalen van mijn eigen hart. Ik was genoodzaakt een pas op de plaats te maken, en het werd het perfecte moment om de biofeedback en hartcoherentie-concepten van HeartMath te integreren. Ik leerde druk uit mijn leven te nemen door me meer voor de liefde en kennis van mijn hart te openen.

Door HeartMath leerde ik over de intelligentie van het hart. Dit concept van hartcoherentie, het harmoniseren van het hart en de geest, vormde deze laatste, cruciale stap in mijn ontwikkelingsproces en werd het fundament van mijn instituut "Hartspraak". Ik ontdekte dat het hart niet slechts een pomp is, maar een orgaan van intelligentie, een centrum van emotie en spirituele verbinding.

Alle leermeesters, alle ervaringen—van vreugde tot pijn—hebben me naar dit moment geleid. Het thema van het innerlijke kind, in zijn Schaduw- en Zonnevormen, speelt nu een centrale rol in mijn werk, samen met het belang van hartcoherentie als een tastbaar pad naar emotionele en spirituele welzijn. Het is een uitnodiging aan anderen om hun eigen innerlijke kinderen te ontdekken, om hun eigen harten te openen, en in die ontmoeting een ruimte van genezing en groei te creëren.

"Laat de kinderen bij mij komen" is voor mij nu niet meer slechts een Bijbels citaat, maar een levensfilosofie. Het is een roep om al onze innerlijke kinderen—van het diepst gewonde tot het meest stralende—toe te staan in de heilige ruimte van ons hart. Op deze manier blijf ik mijn reis van zelfontdekking voortzetten, elke dag weer een stapje dichter bij de harmonie van lichaam, geest en ziel.

Martien Janssen 15 november 2023

bottom of page