Je bent hier: Home / Activiteiten / Ontmoeting met je hart

 

Kennismaking met je Schaduwkind, ontmoeting met je hart 

 

WORKSHOP 1

14-15 december 2019

De bekende onderzoeker op het gebied van de psychotherapie Klaus Grawe heeft de psychische basisbehoeftes en hun betekenis voor de mens onderzocht.  Om het schaduwkind beter te leren begrijpen, beginnen we met een blik op deze psychische basisbehoeftes. Met deze aanzet kunnen we namelijk twee vliegen in één klap slaan. De vier psychische basisbehoeftes bieden een zinvolle systematiek, die het begrijpen van de eigen vervormingen uit de kindertijd gemakkelijker maakt. Hiermee hebben we een systematiek die ons helpt om actuele problemen te begrijpen, juist omdat de wortels hiervan meestal tot in de kindertijd reiken. Onze psychische basisbehoeftes veranderen gedurende ons leven namelijk niet, net zomin als de fysieke. Dit betekent dat steeds als zich in ons een onaangenaam of juist een goed gevoel manifesteert, dat dit raakt aan een of meerdere van onze psychische of lichamelijke basisbehoeftes. In het beste geval voelen we dat onze basisbehoeftes bevredigd zijn – en voelen we ons goed. Of we merken, doordat we ons slecht voelen, dat het ons aan iets ontbreekt. De vier psychische basisbehoeftes zijn:

  1.  De behoefte aan binding;

  2.  de behoefte aan autonomie en controle;

  3.  de behoefte aan lustbevrediging respectievelijk onlustvermijding;

  4.  de behoefte om eigenwaarde te vergroten respectievelijk aan waardering.

 

Mij schiet geen psychisch probleem te binnen,  wat niet op de krenking van een of meerdere van deze basisbehoeftes terug te leiden valt. Daar waar onze basisbehoeftes vervuld  zijn, leerde ons kind dat het thuis mag zijn op deze wereld. Dan is het contact met het hart niet verloren.

 

Het hart is zoveel meer dan een vitaal orgaan. Je hart is het centrum van je gevoelens. Het boek Spreuken zegt: ‘Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij.’ Als je je diepste emoties tot uiting wilt brengen, leg je instinctief je hand op je hart. En als je jezelf aanwijst in een gesprek, wijs je niet naar je hoofd, maar naar je hart.

 

Onze taal zit vol uitdrukkingen die verwijzen naar het hart als de zetel van onze gevoelens. We noemen iemand die vol warmte en genegenheid is ‘hartelijk’, en iemand die kil en gevoelloos is ‘harteloos’. Iemand ligt je na aan het hart als hij of zij je heel dierbaar is. Je steekt ‘iemand een hart onder de riem’ wanneer je hem of haar moed inspreekt. Je kunt je hart aan iemand verliezen als je verliefd bent. Maar de uitdrukking die misschien wel het meest tot de verbeelding spreekt is ‘je hart volgen’ - doen wat je het liefste doet.

 

Workshop 1   Workshop 2   Workshop 3   Workshop 4   Workshop 5  Workshop 6