Blok 1:

Een gevoel van eigenwaarde –

daar zou ik wat meer van mogen hebben

 

leren van jezelf te houden

 

 

‘Eigen’, ‘waarde’ en ‘gevoel’ - deze drie woorden staan in verband met vele innerlijke overtuigingen die doorslaggevend zijn voor iemands manier van leven en levensvoldoening. 

Waarschijnlijk kan ieder mens spontaan iets zeggen over zijn gevoel van eigenwaarde. Iedereen schijnt er op de een of andere manier mee bezig te zijn. De meeste mensen die we ontmoeten houden zich veel en vaak bezig met hun geringe gevoel van eigenwaarde. 

Eigenwaarde - ik zou er meer van moeten hebben! Synoniem spreekt men ook van zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid of zelfbewustzijn. Was ik maar zelfbewuster.

De term gevoel van eigenwaarde lijkt het meest passend, omdat het uiteindelijk het gevoel is dat zoveel macht over je heeft. Toch is een gering gevoel van eigenwaarde op zichzelf niet voelbaar. De enige gevoelens die voelbaar zijn, zijn die welke ermee gepaard gaan, namelijk eerst en vooral: angst en schaamte. En zoals alle gevoelens laten angst en schaamte zich op lichamelijk niveau voelen: tintelingen, hartkloppingen, een doffe druk in de maag of borst, kortademigheid, beven of je verlamd voelen.

 

Was ik maar zelfverzekerder! Wie heeft dat niet op een of ander moment gewenst? Mensen met een sterk zelfbewustzijn hebben een hoge gezonde dunk van zichzelf, zijn optimistisch en staan op gelijke voet met de mensen om hen heen. Eigenwaarde is bepalend voor ons levensgevoel, voor het verloop van onze relaties en voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Een gering gevoel van eigenwaarde is geen onveranderlijke lotsbestemming. 

 

We gaan leren hoe we onze eigenwaarde kunnen opbouwen en versterken door: 

  • Onszelf te accepteren

  • Duidelijk te communiceren

  • Doelgericht te handelen

  • Onze emoties te reguleren  

  • Te leren van het leven te genieten

Workshop 1: Zelfbewustzijn versus een gering gevoel van eigenwaarde

Workshop 2: Eigenwaarde is te leren

Workshop 3: Heling van oude wonden

Intro Workshop  Workshop 1   Workshop 2   Workshop 3   Workshop 4   Workshop 5  Workshop 6