top of page

het Masker

de karakterstructuur

 

Hartspraak biedt in het jaarprogramma van 2023 zeven workshops aan rond het thema "het Masker als Karakterstructuur - de heling van het schaduwkind". Dit programma sluit aan op de workshops van 2022 waar we gewerkt hebben aan het thema eigenwaarde en liefdesrelaties, maar kan zonder problemen gevolgd worden als je er vorig jaar niet bij was.

Het is mogelijk om je voor één of meerdere workshops uit het jaarprogramma in te schrijven. Omdat we in de jaargroep ook individueel met de deelnemers willen kunnen werken is de maximale groepsgrootte 14. Als je niet aan alle workshops wilt deelnemen schrijf je dan vroeg genoeg in voor de workshops waar je wel aan wilt deelnemen omdat anders de groep misschien vol is.

De teksten die hieronder volgen zijn ten dele ontnomen aan het fantastische boek “De Maskermaker” van Wibe Veenbaas. We gaan het komende jaar met verschillende teksten uit dit boek werken.

 

Hoe het Masker ontstaat

de maskermaker

 

In de eerste levensjaren ontmoeten we allereerst op onze ontdekkingsreis een van de grootste menselijke thema’s: dat van de liefde en liefhebben. We leren in relatief korte tijd hoe dit er in de praktijk uit ziet. We komen thema’s tegen zoals je welkom voelen op deze wereld, kunnen zijn wie je bent en je vrij kunnen uiten met al je gevoelens. Door de verwachtingen van de wereld om je heen, je levensomstandigheden of de sfeer in de familie waar je geboren wordt, worden onze behoeften niet beantwoord of op een of andere manier tekortgedaan. Onze kinderlijke behoeften botsen met de bestaande werkelijkheid. Een kind kan dan - om zijn essentie te beschermen en omdat het nog zo afhankelijk is van de omgeving - naar eigen aard een overlevingsreactie opbouwen, waarbij het zijn expressie blokkeert. Deze in oorsprong tijdelijke manier van bescherming om zo gezond mogelijk te blijven, verwordt in de volwassenheid vaak tot een rigide vorm waarin geen speelruimte meer bestaat. Zo ontstaat de karakterstructuur, vastgezet in het lichaam en het energiepatroon, op de emotionele laag en in de manier van contact maken; een onbewuste buffer tussen binnenkant en buitenkant. Om de pijn aan de ziel uit de weg te gaan, spiegelt hij zowel zichzelf als de ander voor dat de kwetsing er niet toe doet. In dit alles wordt zijn levendigheid beperkt: de glinstering van het goud is dof geworden.

Welke karakterstructuren ontstaan heeft te maken met het tijdstip dat ze ontwikkeld worden. Een baby die te weinig liefde en zorg krijgt, ontwikkelt een ander masker dan een kleuter die te streng wordt opgevoed.

Een karakterstructuur geeft iets aan van de wijze waarop de ziel ooit geschrokken is en een terugtrekkende beweging heeft gemaakt. Dat is vooral zichtbaar in onze energie, in ons lichaam en in de relatie tot de ander. Hoewel het masker onze wezenlijke behoeften verbergt en ons daarmee in zekere zin isoleert van onszelf, is het tegelijkertijd een verwijzing naar de bezeerde plek en een vraag om heling in het contact

Via het model van het innerlijke kind (schaduwkind en zonnekind) komen we onze persoonlijke inprentingen, oude geloofssystemen en beschermingsstrategiën op het spoor die nog steeds ons relatieprogramma bepalen. Wanneer we voor deze oude patronen verantwoordelijkheid nemen komen we dichter bij het doel een gezonde relatie te creëren, waar beide partners elkaar op ooghoogte ontmoeten en zich gelijkwaardig voelen.

Deze cursus biedt je de mogelijkheid erachter te komen welke maskers/structuren jij ontwikkeld hebt en welke processen zich afspelen die jij zelf onbewust veroorzaakt. Processen die met je bewustzijn te maken hebben.

De karakterstructuren bij naam genoemd: In de workshops gaan we uit van zes karakterstructuren: de schizoïde, de orale, de symbiotische, de psychopathische, de masochistische en de rigide structuur. Deze benamingen worden van oudsher vooral in lichaamswerk gebruikt. Wij hebben vanwege de herkenbaarheid hiervoor gekozen, ook al hebben ze een onvriendelijke en zelfs etiketterende bijklank.

Intro Workshop 1  Workshop 2   Workshop 3   Workshop 4   Workshop 5   Workshop 6  Workshop 7

bottom of page